ฟ้อนสาวไหม

 ฟ้อนสาวไหมเป็นศิลปะการฟ้อนรำประเภทหนึ่งของชาวล้านนา

Advertisements

ฟ้อนล่องน่าน

รูปฟ้อนล่องน่าน

ฟ้อนล่องน่าน เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฟ้อนพื้นเมืองในจังหวัดน่าน ซึ่งถ้าพิจารณาตามรูปแบบแล้ว สามารถแบ่งฟ้อนล่องน่าน ออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การฟ้อนที่ล่องไปตามแม่น้ำน่าน
การฟ้อนประเภทนี้ถือเอาที่ผู้ฟ้อน ฟ้อน ขณะล่องเรือตามลำน้ำน่าน หรือ ล่องน่าน เป็นสำคัญ แต่เดิมผู้ฟ้อนจะเป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเพราะสมัยก่อนไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นบนเรือเป็นอันขาด และมักจะฟ้อนประกอบกับวงกลองล่องน่าน ( วงกลองมงสืดสึ้ง ) ซึ่งมีจังหวะช้า เยือกเย็น ทำให้ผู้ฟ้อนสามารถอวดลีลาการฟ้อนได้อย่างเต็มที่ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ฟ้อนลายงาม ” (บางครั้งฟ้อนเข้ากับเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น เช่น ฉิ่ง ฉาบ กลองใบเล็ก ๆ หรือเข้ากับการขับร้อง ก็เรียกว่าฟ้อนล่องน่านได้เช่นกัน)
ต่อมาผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ฟ้อนบนเรือแข่งได้ และเรียกว่า “ฟ้อนล่องน่าน” ตามอาการที่ฟ้อนล่องตามลำน้ำน่านเช่นกัน

2. การฟ้อนที่ประกอบกับวงกลองล่องน่าน
การฟ้อนประเภทนี้ถือเอาวงกลองเป็นสำคัญ การฟ้อนใดที่ฟ้อนเข้ากับจังหวะของกลองล่องน่าน ก็จะเรียกว่าฟ้อนล่องน่านทั้งหมด ผู้ฟ้อนจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ แต่โดยทั่วไปคนมักจะนึกถึงการฟ้อนของสตรีมากกว่า